De innerlijke scholingsweg – het ontwaken van het ware voelen

Wat kun je verwachten van het programma?

Voor wie
  • Voor alle studenten die naast hun andere opleidingen een onnoemelijke behoefte ervaren om diep in zichzelf te kijken en hun innerlijke wereld als een nieuw onuitputtelijke bron van informatie willen ontdekken.

  • Voor therapeuten en gezondheidswerkers die absoluut nieuwe werkvormen willen ontdekken om hun pakket aan mogelijkheden onbegrensd te verruimen.
  • Voor grenzeloze zoekers die de ongekende werelden van de innerlijke scholingsweg al kennen maar de verbluffende vermogens van het ‘veld’ met zijn nieuwe wetmatigheden willen doorgronden.
  • Voor iedereen die wil afdalen in de ‘onderwereld’ waar het niets het geluid van de stilte laat weerklinken in een gevulde leegte waar de verwondering om het niet alledaagse elk moment een gevoelservaring schenkt die roept om nooit meer voor minder te gaan.
  • Voor mensen die met grote verwondering de prachtige manier willen ervaren waarop wij permanent worden voorzien van de meest geschikte positieve informatie (zowel aan de buitenkant als gelijkwaardig van binnen) om het verloop van ons levensscenario te tonen via mooie genietsituaties waar we naast een goed gevoel ook een juiste handeling mochten ervaren.
  • Voor alle belangstellenden die van nature meer afgestemd zijn op innerlijk voelen en de wegen van het intuïtieve weten willen exploreren.
Inhoud van de opleiding


Het programma kan ook gevolgd worden door deelnemers aan een vroegere 5-daagse als verdieping en verfijning!

De persoonlijke ontwikkelingsweg kunnen we beschouwen als de absolute basis om eindelijk bewust in het leven te staan. Evenwicht en balans maken met je-Zelf en je directe omgeving is hier het hoofddoel.

De eerste stappen op deze ontdekkingstocht kan je alleen zetten als je het beperkte denkkader van waaruit wij onze handelingen aansturen kan verruimen en open trekken. Dan pas kan je oude en nieuwe informatie, die je voor onoverkomelijke problemen stelt, goed plaatsen en begrijpen om ze daarna via een nieuwe benadering weer harmonisch te beantwoorden met een bevredigende actie.

Op de tweede plaats is het uiterst belangrijk om ook het voelen nieuwe impulsen te geven. Dit nog moeilijker groeiproces vraagt eerst een grote ’inhaalbeweging’ om de sterk ondergewaardeerde gevoelswereld weer zijn rechtmatige plaats te geven. Langzaam ontwikkelt zich dan een permanent bruikbare innerlijke ervaringswereld in de vorm van een ‘actieve intuïtie’ die van binnen uit keuzes en beslissingen aandraagt om de confrontaties evenwichtig tegemoet te treden.

Het samenspel van het nieuwe ‘kennisweten’ en ‘voelweten’ schept een diepe onuitputtelijke bron om je leven van ‘lijden’ naar ‘leiden’ om te polen. Een persoonlijke ontwikkelingsweg aangaan is een groot avontuur, gedeeltelijk herkenbaar vanuit een oud en bijna vergeten verlangen dat diep van binnen sluimert en wacht om eindelijk te ontwaken.

Deze vooral ervaringsgerichte workshops met een verfijnde opbouw kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die zich voor velen meer en meer vanuit een echt zieleverlangen begint te melden. Werken met de innerlijke voelwereld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms een korte duiding maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen levensonderdelen en de oude sub-persoonlijkheden tonen zich in volle duidelijkheid en worden voortdurend getransformeerd. Beslissingen dringen zich op vanuit de innerlijke observator die de mantel van de nevels afwerpt en uit de duisternis treedt om zich te tonen met de gratie van de ontsluierde zachtheid van de innerlijke wereld. Vooral de poorten van de yin worden als praktisch werkinstrument gebruikt om diep contact te maken met de informatie uit het innerlijke weten. Dit is een echte persoonlijke weg die toch in groep gedeeld kan worden want elk individueel proces kan een gepaste inspiratie creëren voor al de andere deelnemers.

PROGRAMMA

Het ontdekken en heropladen van de innerlijke voelkwaliteiten staat centraal met een absolute meerwaarde voor je totale leven.

Deze intense 5-daagse is helemaal afgestemd op het opnieuw doorleven van je innerlijke scholingsweg van kindertijd over pubertijd naar jong volwassene. We starten met de volledige terugkeer naar de kindertijd en het hernieuwen van jouw originele kinderkwaliteiten met aanvullend natuurlijk het helen van alle aspecten van het ‘gekwetste kind’.

Daarna wordt de pubertijd overgedaan met ook daar de heling van de beginnende (puber)pijnlijn en het herontdekken van je eerste zelfontdekking op individueel en relationeel vlak.

Vervolgens wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de volwassenheid op individueel, relationeel en maatschappelijk vlak terug in de juiste energie opgeladen om op deze manier de achtergebleven gevoelsontwikkeling een nieuwe frisse impuls te geven en krachtig voor de dag te komen met je ware innerlijke power van een bruikbare voelwereld.

Later, in een nieuwe aanvullende workshop, kan de nieuwe bewuste mens (niveau 4) zijn intrede doen als inspirator waar het denken en voelen evenwichtig als aanvullende tegenstelling kunnen gebruikt worden.

De voorgeprogrammeerde opbouw is prachtig klaargelegd in onze originele blauwdruk waar de volledige inhoud van ons voelen wacht op de nodige impulsen uit de opvoeding. Dan pas kan de grootse voorraad van ons innerlijk weten wakker worden en als basis gebruikt worden om onze intuïtie te voeden.

Voor de meeste mensen is dit prachtig instrument echter zeer beperkt bruikbaar omdat de opvoeding thuis en op school niet de nodige methodieken aanreikt om dit uitgebreid kompas voor het leven te openen.

Deze workshops gaan in een vloeiende beweging van innerlijk ervaren een diepgaande heroplading en inhaalbeweging realiseren volgens de natuurlijke route van de innerlijke scholingsweg.

Naast heling van het ‘grote gemis van het gekwetste kind’ wordt het grote gamma van de ‘Yinne poorten’ ingezet voor de mooie ontdekkingstocht van voelend groeien en ontwikkelen om zo een nog onbekende wereld van echtheid en puurheid binnen te gaan.

Alle mogelijke ‘tools’ worden gebruikt in een vloeiende opbouw en worden daarna geplaatst in een groot opvoedkundig model. Zo worden deze workshops een doordringende persoonlijk ontwikkelingsweg of een blijvende inspiratie voor mensen in het onderwijs, opvoeders, therapeuten of ouders en wijze grootouders.

Ook een absolute waardevolle aanvulling en meerwaarde voor al de unieke opleidingen die de Ignoramus Academie nu al jaren aanbiedt in een prachtige opbouwende formule om je intuïtieve gevoelsontwikkeling een krachtige heroplading te geven.

Schrijf je in via de website van de Ignoramus Academie
PRAKTISCHE INFO
Wat:
Mijn innerlijke scholingsweg – het ontwaken van het ware voelen
Wanneer:
Van maandag 18 juli (13u) tot vrijdag 22 juli (11.00u)
Waar:
Ignoramus academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt
Deelnameprijs:
€ 599,00 voor het volledige programma – alle maaltijden en tussendoortjes inbegrepen (exclusief verblijf)
DOCENT
Els Graindor
Egidius Musiek
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Telefoon:
+(00)32 483 07 06 09
+(00)32 475 59 62 58
Website:
https://www.viasophia.be
https://www.ignoramus.org
ORGANISATOR
Ignoramus Academie vzw
Getuigenissen


Lees wat anderen vonden …

“Bedankt voor de mooie gevoelssferen waarin jullie ons gedurende deze 3 dagen in mee namen. Het kunnen mee stromen in deze energie en van daaruit weer in contact komen met mijn eigen voelwereld is een bijzondere ervaring geweest die me nog lang zal bij blijven!”

P.L.