Gezondheid en vitaliteit

Je gezondheid als basis voor een bewust leven

Eenheid ervaren met jezelf en je omgeving is de belangrijkste eigenschap van een goede gezondheid. In harmonie leven met alles wat er gebeurt in je leven is een grote kwaliteit waar we elke dag naar kunnen streven. Zoveel mogelijk kiezen voor evenwicht en balans schept automatisch een natuurlijke levensstijl die ons de mogelijkheid schenkt om al onze kwaliteiten optimaal te ontwikkelen.

Om dit te kunnen bereiken zijn een aantal stappen mogelijk die individueel op maat moeten worden afgestemd.

GEZONDHEIDSEDUCATIE waarbij de nadruk ligt op informatie over hoe je je gezondheid kan behouden en versterken. Het opbouwen van een krachtig immuniteitssysteem staat hier centraal met het bewust ontwikkelen van meer veerkracht. Een natuurlijke voeding, gepaste oefeningen en dagelijkse zelfreflectie zijn hier de noodzakelijke actiepunten voor een dynamisch voorkomingsbeleid. Individueel afgestemde adviezen en themagebonden cursussen, workshops en opleidingen zijn hier de krachtige en werkzame hulpmiddelen.

Indien er al gezondheidsproblemen zijn ontstaan is een degelijke gezondheidsevaluatie aanbevolen om daarna een preventie- en herstelprogramma op te starten met verschillende onderdelen zoals o.a. eliminatie, detoxificatie, revitalisatie, dynamisatie, energetisatie, regeneratie en het herstellen van het zelfhelend vermogen. Een professionele begeleiding en een gepast studieprogramma zijn in dit proces noodzakelijk om de opbouw van de ommekeer in de verschillende fases te ondersteunen.

Uiteindelijk is het grote doel om je vooraf vastgelegde evolutie weer op te nemen. Een integraal ontwikkelingsplan met alle groeimogelijkheden is dan de aangewezen weg om je leven helemaal te richten naar je ware Zijn. Een krachtige inspiratie via onze opleidingsprogramma’s kan deze weg van evolutie activeren en alle noodzakelijke informatie aandragen om je leven de juiste richting te geven.

Aanbod

thema ‘gezondheid en vitaliteit’

Individuele sessies zijn mogelijk rond dit thema. Voor meer informatie, neem contact met ons op!