Het geheim van de menstruatiecyclus

De menstruatie is een onderwerp waar nog steeds een TABOE op rust. We vertellen het niet wanneer we ons ongemakkelijk voelen en moffelen maandverband en tampons in onze mouw in de hoop dat niemand het gezien heeft. Veel vrouwen hebben jarenlang last van hun menstruatie en gaan er zelfs van uit dat dit normaal is. Reclame gaat over hoe je actief en vrolijk kan blijven dansen, terwijl je als vrouw het gevoel krijgt alleen te staan met je maandelijkse pijn. …

Het contrast kon echter niet groter zijn. Want terwijl in veel oude culturen en wijsheidstradities de vrouwelijke energie nog geëerd werd en daarmee ook de menstruatie als een wezenlijk en niet te miskennen deel van vrouw-zijn werd gezien, IS IN ONZE TIJD EN CULTUUR, SAMEN MET DE TELOORGANG VAN DE VROUWELIJKE ENERGIE, OOK DE WAARHEID OVER DE MENSTRUATIECYCLUS VERLOREN GEGAAN.

In de menstruatiecyclus van een vrouw gaat een diep geheim schuil!

In de menstruatiecyclus van een vrouw gaat echter een diep geheim schuil. Je maandelijkse cyclus herinnert je er als vrouw namelijk aan dat je met het ritme van de maan, met de natuur verbonden bent. ZIJ HERINNERT JE AAN DE CYCLISCHE AARD VAN HET LEVEN DOOR HET JE RECHTSTREEKS TE LATEN ERVAREN ‘IN’ JE LICHAAM ALS VROUW.

Iedere cyclus (zoals dag en nacht, de 4 seizoenen, de maancyclus, … ) is een uitdrukking van de natuurlijke beweging van het leven. Het is een kringloop die zich uitdrukt in een naar beneden (naar binnen) gaande, yinne beweging, afgewisseld met een opgaande, yange (meer naar buiten gaande) beweging. Elke cyclus weerspiegelt op die manier als het ware de eeuwige dans tussen yin en yang die het leven kenmerkt en ook de beweging (lees ‘evolutie’) van alle leven creëert.

De menstruatiecyclus is een kleine levenscyclus waarin een vrouw maandelijks deze verschillende fasen doorloopt. Het is een zich steeds herhalende beweging van geboren worden (de periode vlak na de menstruatie), leven (de ovulatie) en sterven (de menstruatie). Door in de dagen vlak voor de menstruatie tot enkele dagen na de menstruatie diep naar binnen te keren en contact te maken met haar innerlijke wereld krijgt zij de kans om iedere maand een nieuw aspect van haarzelf te exploreren en te verdiepen. Tegelijkertijd met het menstruatiebloed wordt het teveel aan yang dat zij opgebouwd heeft gedurende de afgelopen maand geëlimineerd zodat zij opnieuw bij haar zuivere vrouwelijke energie uitkomt. Het nieuwe onderdeel van haarzelf laat zij dan rijpen om het vervolgens rond de periode van de ovulatie, aangestuurd door haar innerlijke wereld, naar buiten te brengen in elk aspect van haar leven. Geleidelijk aan zal in de tweede helft van de cyclus de energie zich weer geleidelijk aan naar binnen keren waarop de hele kringloop zich herhaalt. Op deze manier geeft haar cyclus haar als het ware de kans om doorheen haar leven steeds dichter bij haar eigen wezen te komen en te kunnen groeien als vrouw.

Door in de dagen vlak voor de menstruatie tot enkele dagen na de menstruatie diep naar binnen te keren en contact te maken met haar innerlijke wereld krijgt zij de kans om iedere maand een nieuw aspect van haarzelf te exploreren en te verdiepen.

Wanneer een vrouw de natuurlijke beweging in haarzelf zou volgen en diep verbonden is met haar lichaam dan kan zij haar menstruatie verwelkomen als een korte periode van zuivering en eliminatie zonder veel problemen. Meer nog. Haar maan-tijd wordt dan een periode van herbronning, diep naar binnen keren en het steeds weer ontdekken van een hernieuwde verbinding met haar vrouwelijke energie. Door de periode van het naar binnen keren een plaats te geven in haar leven en te eren herinnert de menstruatiecyclus haar steeds opnieuw aan de essentie van het leven

Problemen (zoals PMS, migraine, een onregelmatige en pijnlijke cyclus, emotionele uitbarstingen, …) ontstaan omdat we vasthouden aan het naar buiten gericht deel van de cyclus en de naar binnen gekeerde fase ontkennen of simpelweg ‘niet’ kennen. Op zich is dit niet zo vreemd. Want we leven in een patriarchale (yange) tijd waarbij de nadruk vooral ligt op buitenkant en prestatie en de yinne vrouwelijke energie (het voelen) haast verdwenen is. Reclame over maandverband en tampons spiegelen ons perfect dit maatschappelijk verstoorde beeld van altijd vrolijk, altijd actief én naar buitengericht te zijn. Hierdoor negeren we onze behoefte aan stilte, rust, naar binnen keren en diepgang.

Door het ontkennen van de naar binnen gerichte fase in haar maandelijkse cyclus verbant een vrouw het diepste stuk van haar vrouwelijke natuur uit haar bewustzijn.

Door het ontkennen van de naar binnen gerichte fase in haar maandelijkse cyclus verbant een vrouw het diepste stuk van haar vrouwelijke natuur uit haar bewustzijn. Hierdoor raakt ze afgesneden van haar diepe innerlijke wijsheid en raakt ze de verbinding met zichzelf kwijt. Dit uit zich in allerhande klachten zoals PMS, migraine, woede, emotionele uitbarstingen, … . Er bestaan in de geschiedenis ontelbare oude symbolische verhalen (zoals die van Kali en Lilith) die ons vertellen over hoe de vrouwelijke energie die niet meer in verbinding is met haar binnenkant uit balans geraakt en zich ontpopt tot een woeste storm die vernietigend is.

Hoog tijd dus om hier weer aandacht aan te besteden en ons opnieuw te verdiepen in de vrouwelijke natuur en wijsheid zodat we de menstruatie weer kunnen ervaren als het grootste geschenk van vrouw-zijn:

Tips om alvast mee te starten

  • Bewustwording is een eerste stap. Leer jezelf observeren. Hou je cyclus bij en noteer wat je doet en hoe je je voelt in elke periode. Observeer eventueel ook hoe je cyclus samenvalt met de standen van de maan.
  • Geef toe aan je verlangen naar rust, verstilling en vertraging in de dagen rond en tijdens je menstruatie en maak contact met je innerlijke wereld.
  • Ga vooral op zoek naar juiste informatie over de vrouwelijke wijsheid en leer je lichaam terug kennen.

– Vond je dit een leuk artikel? Deel het! –