Het is tijd om onze relatie met de aarde te herstellen

We verlangen allemaal naar verbinding en zijn op zoek naar vervulling. Hoe komt het dan dat we zo vaak afscheiding, disharmonie en oppervlakkigheid in onze levens ervaren? Waarom lopen we dan vaak gestresseerd en angstig rond op deze aardbol en raken we onszelf kwijt?

We storten ons onophoudelijk op wereldse dingen maar vergeten dat we om écht vervulling te vinden eigenlijk opnieuw moeten ‘leren leven’. En dat ‘opnieuw leren leven’ begint met het herstellen van onze verbinding met het leven en in de eerste plaats met de aarde!

Het is tijd om onze relatie met de aarde te herstellen

Kortom we moeten iets doen met de manier waarop wij naar het leven kijken. We worden zodanig in beslag genomen door wereldse banaliteiten, dat we niet meer zien dat we de basis van alle leven aan het vernietigen zijn en daardoor nooit de essentie ervan kunnen ervaren.

Dat komt omdat we vergeten zijn dat we in de eerste plaats LEVEN ‘ZIJN’. We komen niet zomaar op aarde, wij ZIJN een stukje van de aarde en keren er ook naar terug wanneer we sterven. We voeden ons met haar en zijn dus afhankelijk van haar voor onze instandhouding (voedsel, lucht, water). Maar bovenal geeft zij ons een stoffelijk voertuig zodat we de gelegenheid krijgen om de informatie van de hemel (de Ziel) uit te drukken in de stoffelijke wereld.

De aarde is de grote Moeder waaruit we geboren zijn

De aarde is dus niet toevallig zomaar een plek waar we geland zijn. De aarde is de grote Moeder waaruit we allemaal geboren zijn. Zij is de grote Moeder die ons draagt, koestert en onvoorwaardelijk en oneindig veel mogelijkheden blijft schenken ongeacht wat wij ermee doen of van maken. Zij schenkt ons de voorwaarden om ons-Zelf te kunnen uitdrukken in een unieke menselijke verschijningsvorm en om daarin te ontdekken en te mogen groeien.

De mens is in een diepe onbewuste slaap verzonken

Wanneer de mens zich echter niet meer verbonden voelt met de aarde draagt hij er ook geen zorg meer voor. Niet meer voor zijn eigen leven, niet meer voor zijn lichaam, voor de natuur of voor alle vormen van leven die de aarde voortbrengt.

Wij zijn haar kinderen, niet haar heersers! Verder konden we niet afgedwaald zijn van de essentie van het leven. De mens is in een diepe onbewuste slaap verzonken. Het is tijd om wakker te worden, want anders vernietigen we haar en daarmee onszelf.

Het aarde-bewustzijn is het eerste niveau van bewustwording dat we nodig hebben

Het aarde-bewustzijn is het eerste soort bewustzijn dat we nodig hebben. We hoeven niet te filosoferen over grote evoluties waar we als mens naar streven wanneer we niet in de eerste plaats terug zorg leren dragen voor de basis en hier in ons dagelijks leven ook naar gaan leven.

Wees je bewust dat de aarde een energie- of bewustzijnsveld is, een levend wezen waar je je mee kan verbinden. Opnieuw een diepe liefde voelen voor de aarde, is ook opnieuw verliefd worden op jezelf en op het leven.

Dit betekent zorg dragen voor alle materie die je in bruikleen hebt van de aarde voor dit leven. Wat eten we? Hoe bereiden we ons voedsel? Op welke manier dragen we zorg voor ons huis, gebruiksvoorwerpen, onze tuin? Hoe kunnen we weer een juiste verbinding leren voelen met planten en dieren, met de natuur? Koop alleen wat je nodig hebt en kies daarbij voor duurzame producten. Gebruik geen schadelijke of chemische producten waarmee je de waterlopen vervuilt als je weet dat jij een kind bent van de aarde. Weet dat als je haar vervuilt je ook jezelf vervuilt.

Laat je opnieuw verwonderen door de aarde en voel haar oneindige creativiteit zonder haar als vanzelfsprekend te nemen. Cultiveer elke dag de verbinding die je met haar voelt en wees dankbaar voor het voedsel dat ze jou schenkt.

Zorg dat je je lichaam eert en er goed voor zorgt. Weet dat elke cel een bewustzijn heeft verbonden met hemel en aarde. Wanneer je de aarde liefhebt, eer je daarmee ook je eigen lichaam dat hieruit geboren is.

We zijn allemaal kinderen van de aarde. Wanneer we dit niet meer weten of vergeten zijn zal zij ons helpen om ons terug hieraan te herinneren. En wanneer we niet willen luisteren of dit negeren zal zij ons dwingen ernaar te kijken. Misschien doet de volgende ongewone hittegolf ons reflecteren over onze manier van leven. Of misschien vertragen we bij de eerstvolgende berichten over oceanen vol met plastic en gaan we dan onze relatie met de aarde herzien. Misschien ook niet… . Een ding staat vast. Wanneer we niet ingrijpen zal de menselijke beschaving zichzelf vernietigen en de aarde zal miljoenen jaren nodig hebben om zich te herstellen tot ze weer enige vorm van leven kan voortbrengen.

– Vond je dit een leuk artikel? Deel het! –