Het wonder van de aanraking

We zouden het bijna vergeten in een wereld waarin we omwille van allerhande virussen verplicht worden om voldoende afstand te houden: maar AANRAKING IS EEN BASISBEHOEFTE!

Voor kinderen is een liefdevolle aanraking net zoals eten en drinken van levensbelang. Het stimuleert de aanmaak van oxytocine – het gelukshormoon-, geeft een gevoel van welbehagen en is zelfs versterkend voor ons immuunsysteem.

Uit onderzoek blijkt dat er 1 ding is dat bejaarden in een zorginstelling het meest missen. En dat is ‘aangeraakt te worden’. Veel te vaak is een aanraking hier enkel nog functioneel.

Maar als dit zo belangrijk is hoe komt het dan dat we dit met volwassen worden steeds verder achter ons laten?

Aanraking en heling waren in een ver verleden een heel natuurlijk gegeven en waren per definitie met elkaar verbonden. Denk maar aan de spontane manier waarop de hoofdpijn van een kindje verdwijnt wanneer een moeder het dichtbij neemt en haar handen op zijn hoofdje legt. Het feit dat deze manier van aanraken zijn eenvoud verloren heeft vertelt ons veel over hoe ver we de verbinding verloren met een natuurlijke manier van leven. Ergens onderweg verloren we onze natuurlijke verbinding met onze Oorsprong en ruilden we deze in voor een zelfgemaakte kille en sterk naar buiten gerichte wereld.

Wat is op een dieper niveau de essentie van de pure aanraking?

We weten ondertussen allemaal dat er endorfines vrij komen wanneer er huidcontact is en dat aanraken een kalmerend effect heeft.

Maar wat is de essentie van de pure aanraking op een dieper niveau? En ‘wat raak je dan precies aan’?

Wanneer je op een zuivere en juiste manier aanraakt, verbind je je op een diep niveau met een ander levend wezen. Of dit nu een geliefde is, een kind, een dier, een zieke of bejaarde, … . Aanraken werkt vanaf dan helend omdat je aanraakt niet alleen vanuit je hart, maar vanuit je eigen ziel. Jouw ziel maakt dus als het ware contact met de ziel van de ander vanuit een verbinding met een energie die veel groter is dan jijzelf. De echte pure vorm van de aanraking gaat dus voorbij de oppervlakkige laag van wat we enkel via onze huid waarnemen. Een diepe aanraking is een manier van communiceren en verbinden vanuit een diep proces naar binnen.

Wat is hiervoor nodig? En wat gebeurt er dan diep vanbinnen?

Je start als het ware vanuit het vermogen om helemaal aanwezig te komen in het nu, in je eigen lichaam. De voorwaarde om toegang te krijgen tot de poort van de zuivere aanraking is ‘stilte’. Wanneer je een diepe aanwezigheid kan creëren vanuit een stilte in je emotie en denken kom je na een tijdje met wat oefening -net zoals bij meditatie- terecht in de leegte voorbij de dualiteit.

Hier raak je jouw pure wezenskern aan. Want hoe wij ook patronen en overlevingsstrategieën verinnerlijkt hebben en onlosmakelijk verbonden hebben met het beeld dat we van onszelf hebben gemaakt, het staat los van wie we in wezen zijn.

Vanuit deze pure staat van aanwezigheid en verbinding met iets dat veel groter is dan jijzelf, leg je je hand en maak je een vertrouwensaanraking. Je nodigt de ander als het ware uit om ook terug te keren naar zijn/haar ware bron van zijn.

Deze manier van aanraken zorgt ervoor dat beiden zich kunnen openen voor een wijsheid diep vanbinnen. Als een oude herinnering aan een Oorspronkelijke staat van Zijn en hoe het leven zich via jou op een unieke manier wil uitdrukken. Voorbij denken, emotie en datgene wat je denkt te weten of te zijn vanuit je persoonlijkheid. Er zijn heel veel percepties over wat het leven is, maar hier kom je in de DIRECTE ERVARING ervan. Een dieper contact met een werkelijkheid veel groter dan jijzelf.

Op die manier samen in het veld aanwezig te zijn is één van de mooiste en meest diepgaande ervaringen. Een zuiver weten dat het zo is en dat het juist is. Dat je je iets herinnert in jou dat één is voorbij de dualiteit.

Dit heeft niet alleen een helende werking op onszelf, maar ook op alle levende wezens om ons heen.

Wij zien in ons werk dagelijks hoe helend een behandeling kan zijn bij onze cliënten en bij dieren. Het is een boeiend veld. Je bent los van elkaar, en toch op het diepste niveau verbonden. Het is magisch hoe een aanraking op een diep niveau niet alleen de aangeraakte, maar ook zij die aanraken voor altijd verandert. Hoe het veld voelbaar verandert, hoe er ruimte en beweging ontstaat. Hoe wonderlijk het is wanneer een cursist zijn/haar eigen essentie aanraakt in een les energetisch werk of craniosacraal. En hoe in een therapeutische context deze pure verbinding in de aanraking contact kan maken met de bron onder het lijden waardoor uiteindelijk heling kan ontstaan.

De diepte van een aanraking die zo puur en zo zuiver is, zorgt dus niet alleen voor meer evenwicht, innerlijke rust en balans. Het brengt ons opnieuw in contact met het leven en de essentie ervan.


Wil je dit zelf ook leren?
Klik hier voor meer info!

Zelf ervaren? Neem contact op voor een behandeling.

– Vond je dit een leuk artikel? Deel het! –