Opnieuw aansluiting vinden bij jouw levenslied

We verwachten vaak veel meer van het leven dan het ons op dit moment brengt. Soms hebben we het gevoel dat er iets mist of raken we de weg kwijt omdat we vergeten zijn hoe we ons leven ten volle kunnen leven. We zijn vergeten wie we in wezen zijn en wat onze verbinding is met het leven om ons heen en het grote geheel.

Het verhaal van de oude stam

Er bestaat een bijzonder verhaal over een Afrikaanse stam, de Himba-stam -die vandaag de dag nog steeds bestaat- en dat gaat als volgt:

“Wanneer een Himba-vrouw besluit een kind te krijgen gaat ze alleen onder een boom zitten en luistert tot ze het lied van het kind -dat wil komen- kan horen. Nadat ze het lied van dit kind heeft gehoord, komt ze terug bij de man die de vader van het kind zal worden, en leert hem het lied. Wanneer ze de liefde bedrijven om het kind fysiek te verwekken, zingen ze het lied van het kind als een manier om het kind uit te nodigen. Wanneer ze zwanger wordt, leert de moeder het lied van het kind aan de vroedvrouwen en de oude vrouwen van het dorp. Wanneer het kind wordt geboren, verzamelen zij om het kind en zingen het lied zingen om het te verwelkomen. Terwijl het kind opgroeit, wordt aan de andere dorpsbewoners het lied van het kind geleerd. Als het kind valt of gewond raakt, pakt iemand het op en zingt het lied. Wanneer het kind iets bijzonder doet of wanneer het de rituelen van de puberteit doorloopt, zingen de mensen uit het dorp het lied om het kind te eren. Maar ook wanneer het volwassen is en een misdaad begaat of iets doet dat in strijd is met de sociale normen van de stam, roepen de dorpelingen hem of haar in het centrum van het dorp. De gemeenschap vormt een cirkel om hem/haar heen en vervolgens zingen ze het geboortelied. Tijdens een huwelijk worden beide liederen samen gezongen. En wanneer een stamlid klaar is om te sterven komen alle dorpelingen voor het laatst samen om het lied van deze persoon te zingen.” (Fragment uit een onbekend verhaal).

We zijn allemaal deel van een groter geheel

In tegenstelling tot deze stam -die nog dicht bij de natuur leeft- zijn we vergeten dat alles wat leeft een deel is van een groter Geheel en ook verbonden is met al het andere. Alles wat leeft is energie, trilling of frequentie. De totaliteit van alle energieën noemen we de levensenergie of Qi. Het is die totaliteit die elke dag door ons heen stroomt en ons voedt. In wezen zijn we dus allemaal hetzelfde, we ‘zijn’ de totaliteit.

Ieder heeft zijn unieke levenslied

Toch maakt alles wat leeft van deze levensenergie zijn unieke uitdrukking of verschijningsvorm overeenkomstig het potentieel dat meegegeven is in een individuele blauwdruk voor een levenscyclus. Je zou dus kunnen zeggen dat jij een bijzondere bestemming hebt in dit leven. Want de blauwdruk is het archetypische beeld van wie jij zou kunnen worden zowel in ‘doen’ als in ‘voelen’. Dit is jouw unieke en oorspronkelijke trilling of frequentie: dit is jouw levenslied zoals de Himba-stam het heel mooi omschrijft.

Al vanaf het prille begin van ons bestaan op aarde nodigt het leven ons als het ware uit om ons steeds dieper bewust te worden van ons levenslied. Dit is de ware vorm van authenticiteit: elke dag een uitdrukking maken van jouw ware zieleninhoud. Om dit te kunnen doen en om onze levensinhoud te vinden worden ons gebeurtenissen (positieve en negatieve), omstandigheden, ontmoetingen, … gegeven waardoor we de kans krijgen ons steeds weer een beetje meer bewust te worden van onze oorspronkelijke inhoud en het doel van dit leven. Het is de vraag van de ziel om steeds dieper jezelf te worden en dit te ook te (be)leven. Dit is ons geboorterecht, maar tegelijkertijd ook de enige ware en diepe ervaring van geluk.

Wanneer we ons eigen levenslied daarentegen niet kennen of vergeten zijn dan raken we de weg kwijt en ontstaat er disharmonie en lijden. We zijn als het ware onze verbinding kwijt met onszelf en de wereld om ons heen. Het zingen van het lied in de stam is het eren van de ware energie van de persoon, het jou opnieuw in herinnering brengen van je originele natuur. Want zodra je je eigen lied weer herkent en gaat leven ontstaat er als vanzelf weer harmonie in jezelf en in de wereld om je heen.

Het zingen van jouw unieke levenslied is bovendien de meest bijzondere bijdrage die je kan leveren aan het grote geheel. Dit is jouw levenstaak.

Hoe kom je weer in contact met jouw levensinhoud

  • Leer opnieuw de grote universele wetmatigheden van het leven kennen. Deze wijsheid is miljoenen jaren oud en vormt de basis van alle oude levensfilosofieën. Helaas zijn we hier niet meer in opgevoed dus moeten hier vaak op volwassen leeftijd zelf weer naar op zoek gaan. Wanneer je deze wetmatigheden leert kennen zal je merken dat niets zomaar gebeurt en dat alles een betekenis en een doel heeft. Dat het leven je steeds de weg wijst naar het beeld dat je voorbestemd bent om te zijn. Het is als een rivier die stroomt, het water volgt zijn eigen weg en kan geen andere weg volgen. Het is zoals de bloem die bloeit, zij kan niets anders zijn dus geeft zij zich over aan haar bestemming. Of zoals de vogel die vliegt en elke dag het luchtruim doorklieft. Zij dansen allemaal de dans van het leven en leven het leven dat voor hen voorbestemd is volgens het beeld dat zij in hun blauwdruk hebben meegekregen ten volle. Alleen de mens slaagt er steeds weer in zichzelf voor de gek te houden en met zijn vrije wil en persoonlijkheid een zijpad van disharmonie te kiezen. Enkel en alleen omdat hij de taal van het leven niet begrijpt en afgesloten leeft van zijn natuurlijke verbinding met het leven.
  • Wees niet tevreden met een oppervlakkig en afgeschakeld leven. Wees bereid naar je eigen leven te kijken en het leven aan te gaan.
  • Durf anders te zijn en bestaande normen in vraag te stellen.
  • Breng een degelijke informatiestroom op gang en laat je hierin begeleiden tot je degelijke basisinzichten hebt over hoe het leven (en dus ook heel concreet ‘jouw leven’) in elkaar zit.
  • Wees geduldig. Het doel is niet het vinden van instant oplossingen voor de problemen in je leven. Het gaat om een levenspad bewandelen waarin je elke dag een stukje bewustzijn kan toevoegen en alles wat je ontdekt ook effectief in je leven gaat toepassen.
  • Durf verantwoordelijkheid te nemen en durf je opnieuw te laten verwonderen en te laten raken door het leven.
  • Leer onderscheidingsvermogen ontwikkelen zodat je niet in de vele valkuilen trapt van deze moderne tijd waarin zogenaamde spiritualiteit hoogtij viert. Vaak gaat het om een spiritualiteit die geen enkele aansluiting heeft met wat het leven echt is. Hierdoor kan je namelijk veel tijd verliezen om jaren later tot de vaststelling te komen dat er nog steeds niet veel veranderd is in je eigen leven.

En vooral … wanneer je eenmaal inzicht hebt in het mechanisme van het leven, laat dan het leven je beste leraar zijn om jou je levenslied te leren kennen.

Wil je graag ondergedompeld worden in een ruime integrale visie op het leven en/of wil je ontdekken wat jouw levensinhoud is en hoe de gebeurtenissen in je leven je daarin de weg wijzen? We ontmoeten je graag op een van onze cursussen of opleidingen.

Geen tijd of ruimte voor een cursus of opleiding? Ook in een individuele begeleiding helpen we je graag te ontdekken wat jouw levensmissie is laten we je ervaren wat de nodige stappen zijn om te bouwen aan een intens leven helemaal afgestemd op het beeld dat jij voorbestemd bent om te zijn.

– Vond je dit een leuk artikel? Deel het! –