Beschrijving

3-daagse ‘Mijn innerlijke scholingsweg’ – het ontwaken van het ware voelen

Wat kun je verwachten van het programma?

Voor wie
  • Voor alle studenten aan de Ignoramus Academie die naast hun andere opleidingen een onnoemelijke behoefte ervaren om diep in zichzelf te kijken en hun innerlijke wereld als een nieuw onuitputtelijke bron van informatie willen ontdekken.
  • Voor alle belangstellenden die van nature meer afgestemd zijn op innerlijk voelen en de wegen van het intuïtieve weten willen exploreren.
  • Voor therapeuten en gezondheidswerkers die absoluut nieuwe werkvormen willen ontdekken om hun pakket aan mogelijkheden onbegrensd te verruimen.
  • Voor grenzeloze zoekers die de ongekende werelden van de innerlijke scholingsweg al kennen maar de verbluffende vermogens van het ‘veld’ met zijn nieuwe wetmatigheden willen doorgronden.
  • Voor iedereen die wil afdalen in de ‘onderwereld’ waar het niets het geluid van de stilte laat weerklinken in een gevulde leegte waar de verwondering om het niet alledaagse elk moment een gevoelservaring schenkt die roept om nooit meer voor minder te gaan.
  • Voor mensen die met grote verwondering de prachtige manier willen ervaren waarop wij permanent worden voorzien van de meest geschikte positieve informatie (zowel aan de buitenkant als gelijkwaardig van binnen) om het verloop van ons levensscenario te tonen via mooie genietsituaties waar we naast een goed gevoel ook een juiste handeling mochten ervaren.
Inhoud van de opleiding

De persoonlijke ontwikkelingsweg kunnen we beschouwen als de absolute basis om eindelijk bewust in het leven te staan. Evenwicht en balans maken met je-Zelf en je directe omgeving is hier het hoofddoel.

De eerste stappen op deze ontdekkingstocht kan je alleen zetten als je het beperkte denkkader van waaruit wij onze handelingen aansturen kan verruimen en open trekken. Dan pas kan je oude en nieuwe informatie, die je voor onoverkomelijke problemen stelt, goed plaatsen en begrijpen om ze daarna via een nieuwe benadering weer harmonisch te beantwoorden met een bevredigende actie.

Op de tweede plaats is het uiterst belangrijk om ook het voelen nieuwe impulsen te geven. Dit nog moeilijker groeiproces vraagt eerst een grote ’inhaalbeweging’ om de sterk ondergewaardeerde gevoelswereld weer zijn rechtmatige plaats te geven. Langzaam ontwikkelt zich dan een permanent bruikbare innerlijke ervaringswereld in de vorm van een ‘actieve intuïtie’ die van binnen uit keuzes en beslissingen aandraagt om de confrontaties evenwichtig tegemoet te treden.

Het samenspel van het nieuwe ‘kennis-weten’ en ‘voel-weten’ schept een diepe onuitputtelijke bron om je leven van ‘lijden’ naar ‘leiden’ om te polen. Een persoonlijke ontwikkelingsweg aangaan is een groot avontuur, gedeeltelijk herkenbaar vanuit een oud en bijna vergeten verlangen dat diep van binnen sluimert en wacht om eindelijk te ontwaken.

Deze vooral ervaringsgerichte workshops met een verfijnde opbouw kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die zich voor velen meer en meer vanuit een echt zielenverlangen begint te melden. Werken met de innerlijke voelwereld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms een korte duiding maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen levensonderdelen en de oude sub-persoonlijkheden tonen zich in volle duidelijkheid en worden voortdurend getransformeerd. Beslissingen dringen zich op vanuit de innerlijke observator die de mantel van de nevels afwerpt en uit de duisternis treedt om zich te tonen met de gratie van de ontsluierde zachtheid van de innerlijke wereld. Vooral de poorten van de yin worden als praktisch werkinstrument gebruikt om diep contact te maken met de informatie uit het innerlijke weten. Dit is een echte persoonlijke weg die toch in groep gedeeld kan worden want elk individueel proces kan een gepaste inspiratie creëren voor al de andere deelnemers.

PRAKTISCHE INFO
Wat:
Mijn innerlijke scholingsweg – het ontwaken van het ware voelen
Wanneer:
vrijdag 14/8 – zaterdag 15/8 – zondag 16/8
Waar:
Ignoramus academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt
Deelnameprijs:
420 euro – kmo portefeuille kan aangevraagd worden voor het volledige
bedrag (incl. maaltijden – max. subsidiabel bedrag pp./per dag niet
overschreden)
DOCENT
Els Graindor
Egidius Musiek
E-mail:
info@viasophia.be
info@ignoramus.org
Telefoon:
+(00)32 483 07 06 09
+(00)32 475 59 62 58
Website:
https://www.viasophia.be
https://www.ignoramus.org
ORGANISATOR
Ignoramus Academie vzw
Getuigenissen


Lees wat anderen vonden …

“Bedankt voor de mooie gevoelssferen waarin jullie ons gedurende deze 3 dagen in mee namen. Het kunnen mee stromen in deze energie en van daaruit weer in contact komen met mijn eigen voelwereld is een bijzondere ervaring geweest die me nog lang zal bij blijven!”

P.L.

Dankjewel Egidius en Els🙏…Wat een geweldige ervaring…En wat een fantastische groep gelijkgestemden…Er is heel veel gebeurd en het werkt nog steeds na…Ik kan het iedereen aanraden die zich wil verdiepen in z’n innerlijke ontwikkeling van het leren voelen wat we vroeger nooit geleerd hebben…Een wereld van wonderbaarlijke ervaringen gaat er voor je open…Dan leer en begrijp je pas dat je innerlijke leven zoooo belangrijk is…En wat een super fijne liefdevolle leraren Egidius en Els …Mijn dank gaat uit naar Christel de super hulp die met liefde en humor koffie en thee zette en alle medecursisten voor hun onvoorwaardelijke acceptatie…Het was een week van huilen en heel veel lachen maar vooral genieten …ook al was het soms moeilijk…maar dat hoort er ook bij…Voor mij een week om nooit te vergeten en er met liefde aan terug te denken…Dankjewel Dankjewel Dankjewel….🙏💖🙏💖🙏💖

S.D.

Deze 3-daagse heeft mij enorm veel gebracht! Ik voel me een stuk dichter bij mijzelf en mijn voelwereld. Dit heeft ook zijn effect gehad op de relatie met mijn partner. Ik voelde mij zo zacht, in balans en blij toen ik weer thuis kwam en heb dat ook aan haar kunnen laten zien en met haar gedeeld. Het heeft ervoor gezorgd dat wij onze relatie nu vanuit een nieuwe verbinding en diepgang kunnen verder zetten.

I.W.