Corona – van angst en controle naar vrijheid

Corona roept spanning, stress en angst op vanwege het risico en de dreiging. Er blijven op dit moment veel vragen onbeantwoord in de media. Veel mensen maken zich zorgen of ze gezond kunnen blijven, of ze financieel gaan kunnen overleven en alle oude zekerheden worden plots onderuit gehaald.

Angst is een slechte raadgever

Angst is echter een slechte raadgever zeker in extreme situaties. Het is een eerste natuurlijke reactie bij een potentiële bedreiging om te kunnen overleven. Het houdt je scherp en geeft je de mogelijkheid om te reageren indien nodig. Maar wanneer je je door angst laat leiden, geef je je natuurlijke autonomie uit handen. Angst verlamt ons letterlijk. De eerste stap om met deze situatie om te gaan is acceptatie. We zijn lam geslagen omdat ons gevoel van veiligheid, maar ook onze zogenaamde zekerheden en gewoonten plots allemaal weg vallen. De situatie maakt bovendien op een pijnlijke manier al onze gehechtheden zichtbaar. Maar verzet en weerstand leiden je nog verder van huis. Het accepteren van wat er nu op dit moment is, zonder het meteen te willen veranderen of controleren is een eerste voorwaarde om rust te creëren. Want enkel vanuit deze emotionele neutraliteit kan je volledig aanwezig komen en kijken wat deze situatie van je vraagt. In elke crisis zit immers een groeipotentieel verborgen. Hier nieuwsgierig naar zijn en de tijd die we krijgen bewust gebruiken om dit objectief te willen onderzoeken en doorgronden is een betere houding om van te vertrekken.

Want wat kunnen we van dit virus leren? Heel veel!

Het virus is geen op zichzelf staand gegeven. Op hele korte tijd kregen we de laatste jaren te maken met extreme bedreigingen van buitenaf. Verschillende golven van terrorisme, de bosbranden in Australië, periodes van extreme droogte, hitte, stormen, … ten gevolge van de klimaatverandering en natuurlijk ook verschillende epidemieën zoals SARS, de vogelgriep en nu Corona.

Wetenschappelijk heeft men ondertussen al kunnen aantonen dat Australië brandt omdat de biodiversiteit is aangetast. Volledige ecosystemen zijn vernield waardoor de wouden niet alleen fragiel en vatbaarder zijn maar ze ook permanente potentiële brandhaarden zijn geworden. Miljoenen planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. We vernielen complete ecosystemen door exploitatie, verontreiniging en ontginning. Het gevaar ligt dus permanent op de loer. Idem met de virussen. 70 tot 80% van alle infectieziekten van de laatste decennia zijn van dierlijke afkomst. In industriële veehouderijen in het Westen en op Aziatische exotische markten leven dieren dicht op elkaar gepakt in de meest erbarmelijke omstandigheden waardoor ze lijden en ziek worden en alle voorwaarden aanwezig zijn om een epidemie te creëren.

Overheden zoals bijvoorbeeld in Indonesië maken ons op een extreme manier duidelijk hoe we als maatschappij omgaan met dreiging. Zij grijpen naar nog extremere maatregelen om de Corona epidemie onder controle te houden. Op straat wordt een box met chemicaliën gebruikt om je ‘Corona-vrij’ te spuiten. Drones worden ingezet om mensen vanuit de lucht te besproeien met dit middel. Vanuit een aanhoudende externe controledrang ontstaan er steeds extremere onbezonnen maatregelen die tijdelijk een schijngevoel van veiligheid geven maar die al meteen de volgende verstoring creëren. Bovendien zaaien deze berichten in de media nóg meer angst en paniek onder een onwetende bevolking.

We zijn als mensheid compleet op hol geslagen!

Tijd om even op de pauze-knop te drukken!?! Want we zijn als mensheid compleet op hol geslagen! Wanneer je vanuit een groter perspectief naar het leven kijkt, een perspectief van waaruit alles met elkaar verbonden is, dan zijn de antwoorden nochtans vaak eenvoudig en vanzelfsprekend.

Het leven reikt ons op dit moment een enorme spiegel aan waar we dringend in moeten kijken. Het virus is een boodschapper die letterlijk op de ‘stop’-knop drukt en ons dwingt om ‘stil’ te staan bij wat we aan het creëren zijn. Als meest intelligente wezen in de evolutie op aarde zijn wij mensen onze natuurlijke verbinding met het geheel kwijt geraakt. We kunnen enkel vrij worden wanneer we het leven met zijn natuurlijke wetten opnieuw gaan eren en onze juiste positie hierin opnieuw innemen. Als we de natuur zien als vijand en ertegen blijven vechten als superieure wezens die zelf hun wetten maken dan verliezen we die strijd altijd. We moeten stoppen met te overheersen en onszelf God te wanen. Tot nu toe zijn we daar nooit gelukkiger van geworden. Zolang we hier niet bewust naar gaan kijken blijven we blind voor wat er werkelijk gebeurt in de wereld en zullen angst en paniek onze bondgenoot blijven. Net zolang tot de mens zijn eigen ondergang creëert.

We moeten dringend onze relatie met het leven gaan herzien

We kunnen ons de vraag stellen … Hoe hebben we de voorwaarden gecreëerd om het virus vrij spel te geven zowel in onszelf als binnen een samenleving? Hoe komt het dat we de natuurlijke wetmatigheden niet meer kennen en uit het oog verloren? En hoe hebben we een zodanig verstoord en verzuurd milieu gecreëerd (individueel in ons eigen leven én in de samenleving) waardoor een virus alles kon overnemen en regeren? Als we hier de antwoorden op vinden, dan weten we dat we dringend onze relatie met het leven moeten gaan herzien!

In plaats van de wereld verder naar onze hand te willen zetten en te blijven beheren en beheersen, moeten we een nieuwe samenleving opbouwen die gebaseerd is op de natuurlijke principes. Het is belangrijk dat er nu zoveel mogelijk mensen zich de natuurlijke verbinding met het leven gaan her-inneren en hiernaar gaan leven. Alleen zo kan de mens zichzelf vrij maken en kan dit het begin zijn van een nieuw tijdperk waarin de mens eindelijk volwassen is geworden.

– Vond je dit een leuk artikel? Deel het! –