Connect to your inner nature

Aansluiting vinden bij een diepe bron van innerlijk Weten

Om evenwichtig en gebalanceerd te leven is het aangewezen om onze twee informatiekanalen samen en gelijkwaardig te gebruiken: de weg van de ware kennis en de weg van het pure, zuivere innerlijke weten. Om deze bronnen te raadplegen hebben we 2 instrumenten nodig: het heldere denken en het juiste voelen. Op deze manier kunnen we in harmonie leven met de buitenwereld van de situaties, de ontmoetingen en de omgevingsfactoren. Ook onze binnenwereld kunnen we dan optimaal ontmoeten en ontdekken.

Helaas is het contact met de innerlijke bron in deze tijd bijna verdwenen en de ontwikkeling van onze voelkwaliteiten is daardoor minimaal. De innerlijke scholingsweg is daarom een belangrijke en noodzakelijke keuze om ons volledig mens-zijn weer te herstellen. Het voelen en het contact maken met de diepe innerlijke informatie moet weer zijn rechtmatige plaats krijgen. Alleen dan kan onze persoonlijke, sociale, maatschappelijke en mondiale evolutie weer in harmonie verlopen.

Het creëren van een bruikbaar voelen in de vorm van een diepgaande en ruime intuïtie is in alle aspecten en onderdelen van de innerlijke scholingsweg terug te vinden.

Een verrassende en wonderlijke ontdekkingstocht naar de onmetelijke diepte van het echte Weten.

Aanbod

thema ‘connect to your inner nature’

Individuele sessies zijn mogelijk rond dit thema. Voor meer informatie, neem contact met ons op!