Evolutiepsychologie en bewustzijn

De leer van de Ziel

Wanneer we opnieuw vanuit een grote, integrale visie naar het leven leren kijken, kunnen we vaststellen dat kosmische wetmatigheden aan de Oorsprong liggen van de evolutie van de mens en alle leven. Als mens maak je, net zoals ieder ander verschijnsel in het universum, een unieke uitdrukking van de grote levensenergie en heb je bij aanvang van dit aardse leven een blauwdruk meegekregen die de afdruk is van je potentiële inhoud. Jouw levensinhoud te kunnen ontdekken en je potentieel leren uit te drukken in een leven op aarde, in verbinding met het grote geheel is je bestemming en geboorterecht.

Het leven zelf is hierin de Grote Leraar. Door het mechanisme van het leven te doorgronden en de taal van het leven te leren verstaan, ga je steeds dieper ontdekken hoe het leven zelf je elke dag de beste richtingaanwijzers geeft om je bewust te worden van al jouw kwaliteiten én van je levensmissie. Alle impulsen dienen dan hetzelfde doel nl. dat je kan worden wie je voorbestemd bent om te zijn en dat dit jouw unieke manier is waarop jij de levensenergie uitdrukt in een leven op aarde.

Het antwoord op de moeilijkheden in je leven is niet een oplossing, het is een levenspad dat leidt naar degene die je voorbestemd bent om te zijn.

Alle thema’s of onderdelen die hieronder behandeld worden, worden belicht vanuit de evolutiepsychologie!

Aanbod

thema ‘evolutiepsychologie en bewustzijn’

Individuele sessies zijn mogelijk rond dit thema. Voor meer informatie, neem contact met ons op!