Evolutiepsychologie

Hoe het leven je de weg wijst naar je ware Bestemming

Evolutiepsychologie vertrekt vanuit een grote, integrale visie op het leven en is gebaseerd op de wijsheid uit de oude oosterse en westerse levensfilosofieën.

Het gaat over het diep kunnen doordringen in de processen van het leven en van mensen. En laat op een inzichtelijke manier de verbanden en samenhangen zien tussen wat er in je leven is (positieve/negatieve situaties, omstandigheden, gebeurtenissen, ontmoetingen, dromen, trauma, karmische stukken, …) en hoe dit heel precies en juist verbonden is met je levensmissie of het potentieel dat je in je draagt.

Het basisuitgangspunt is dan ook dat als er iets mis is in je leven, dit niet opgelost of gefixt moet worden, maar dat dit een teken is dat je afgeweken bent van je natuurlijke, Oorspronkelijke route.

Als er iets mis is in je leven moet het probleem niet opgelost of gefixt worden,
maar is dit een teken is dat je afgeweken bent van je Oorsprong.

Evolutiepsychologie is dus geen ‘therapie’-model om je zo snel mogelijk weer te kunnen aanpassen aan wat ‘de wereld’ van je vraagt. Maar wel een ‘evolutie’-model om je te weer thuis te laten komen bij je-Zelf en daarin ook de noodzakelijke evolutiestappen te kunnen zetten.

Het Leven zelf is hierin de Grote Leraar!

Door het mechanisme van het leven te doorgronden en de taal van het leven te leren begrijpen, ga je steeds dieper ontdekken hoe het je op elk moment de beste richtingaanwijzers geeft om je bewust te worden van al jouw kwaliteiten én van je levensmissie.

Want alle impulsen dienen hetzelfde doel nl. dat je kan worden wie je voorbestemd bent om te zijn. En dat je kan ervaren hoe de levensenergie door jou heen wil stromen en hoe jij hier jouw unieke uitdrukking van kan maken.

Het antwoord op de moeilijkheden in je leven is niet een oplossing,
het is een levenspad dat leidt naar degene die je voorbestemd bent om te zijn!

Alle thema’s of onderdelen die hieronder behandeld worden, worden belicht vanuit de evolutiepsychologie!