Energetische heling en craniosacraal

Keer terug naar ‘je Oorsprong’

In subtiele ritmische vloeistof- en weefselbewegingen in ons lichaam wordt zichtbaar hoe alles doordrongen is van de grote levensenergie en hoe het deze energie is die ons leven vorm geeft al vanaf het prille begin.

Het geboorteproces en allerlei invloeden in ons leven kunnen echter blokkades of zelfs trauma veroorzaken waardoor de levensenergie niet langer vrij kan stromen. Het lichaam komt in zijn vecht-vlucht respons terecht of erger nog het bevriest. Wanneer de levensenergie zich niet vrij kan uiten in het lichaam en geblokkeerd wordt in zijn doorgang ontstaat ziekte. Op dat moment ben je je verbinding kwijt met het originele levensplan of je blauwdruk.

Via een zachte aanraking, afgestemd op het ervaren van deze subtiele ritmes, voelt de behandelaar waar er restrictie is in het lichaam. De focus ligt niet op het weghalen van de restrictie maar op het je helpen terug te keren naar de Oorsprong.

De behandelaar helpt je een helende stille ruimte binnen te gaan van waaruit je je opnieuw kan her-inneren. Craniosacraal en handoplegging zorgen dus niet alleen voor meer evenwicht, rust en balans, het brengt je opnieuw in contact met het leven en de essentie van wie jij in wezen bent. Wanneer je je deze verborgen wijsheid herinnert dan opent er zich iets in jou zodat je je ware potentieel weer kan voelen en gebruiken. Je voelt je weer verbonden met jezelf, de energie keert terug naar plaatsen in het lichaam die geblokkeerd of leeg waren, het lichaam heelt zichzelf én je bent in staat een nieuwe laag van bewustzijn binnen te gaan.

Aanbod

thema ‘energetische heling en craniosacraal’

Individuele sessies zijn mogelijk rond dit thema. Voor meer informatie, neem contact met ons op!